Skip to main content

Bestuursrecht en bezwaar indienen

Gaat u (ver)bouwen of wilt u met uw bedrijf stappen maken die voor milieuvervuiling kunnen zorgen? Dan krijgt u te maken met bestuursrecht en moet u waarschijnlijk een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Die overweegt of uw aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Als dat niet het geval is wordt uw aanvraag voor een vergunning afgewezen. Gelukkig hoeven uw plannen hier niet te eindigen: samen kunnen we dit overheidsbesluit aanvechten en een bezwaar indienen. My Legal Consultancy denkt graag met u mee.

Vergunningen voor ondernemers

Wilt u een bedrijf starten, uitbreiden of verhuizen? Bij vergunningen voor ondernemers kunt u denken aan een milieuvergunning of een omgevingsvergunning. Wordt uw vergunning afgewezen door de gemeente, dan kan dat een grote teleurstelling zijn. U kunt dan denken aan een samenwerking met een advocaat. My Legal Consultancy heeft alle kennis en ervaring in huis: met slim advies en weloverwogen bezwaarschriften helpen we u bij het aanvechten van een overheidsbesluit. Zo zorgen we samen dat uw onderneming ongehinderd door kan groeien.

Samen bezwaar indienen: zo werkt het

U kunt bijna altijd bezwaar indienen tegen een overheidsbesluit. Gaan we samen aan de slag? Dan gaan we met u in gesprek om alle feiten en omstandigheden die in uw voordeel kunnen werken boven water te halen. Op basis van deze informatie stellen wij een bezwaarschrift voor u op en dienen wij deze voor u in. Het bestuursorgaan krijgt dit document onder ogen en heroverweegt het besluit. Met onze kennis en ervaring is de kans groter dat uw aanvraag de tweede keer wel wordt goedgekeurd.

Samen bezwaar indienen? Kom in contact

Bestuursrecht kan een drempel vormen voor de groei van uw bedrijf. Gelukkig staan twee sterker dan één. Neem contact met ons op en maak gebruik van onze kennis en ervaring bij het indienen van bezwaar.

Neem contact op